Alla bilder på nlife.se är upphovsrättsskyddade. Vi får då och då frågan om det är OK att använda våra bilder. Det får du gärna göra enligt följande:

  • Du får använda alla bilder som har en digital vattenstämpel (se exempel nedan) om du skriver om något som har med receptet att göra och lägger en länk tillbaka till nlife.se i anslutning till texten/bilden.
  • Förändra inte bilden så att vattenstämpeln försvinner (ändra storlek, beskära etc).
  • Använd inte bilden kommersiellt.
  • Spara ner bilden och ladda upp den till din egen webbserver. Det är inte OK att bara kopiera bildadressen och direktlänka in bilden (undantaget de här tre).
  • Du får inte använda någon av våra bilder som saknar vattenstämpel (det är endast ett fåtal bilder).

Bilder med vattenstämpel lyder under följande licens:

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License.

Exempel på bild med vattenstämpel som är OK att använda:

Exempel på bild utan vattenstämpel som inte är OK att använda:

Om du fortfarande har frågor om vad som gäller, skriv till webmaster@nlife.se.